KONTAKT

KONTAKT
wilczkidziewczynkiswider@gmail.com
Akela Ela Krupienicz 883 959 991
Szczepowa Dorota Tyzo 603 670 008

środa, 29 stycznia 2014

Ceremoniał obietnicy Wilczka


W całaym obrzędzie jedna z przybocznych towarzyszy wilczkowi i podpowiada. Proszę, żeby wilczki przygotowujące się do obietnicy nie martwiły się, że sobie nie poradzą:). Przez całą ceremonię są przeprowadzane, a nie zdane same na siebie.

Obrzęd
Ceremonia zakłada, że każdy wilczek składa Obietnicę indywidualnie
czego trzeba pieczołowicie przestrzegać. W wyjątkowych sytuacjach
można dopuścić składanie Obietnicy przez kilka wilczków tego
samego dnia. Liczba trzech (czterech) wydaje się być jednak nieprzekraczalna.
W przypadku takich ceremonii próba złamania okręgu może być
podjęta wspólnie przez składających Obietnicę. Jednak samą Obietnicę
każdy wilczek powinien już wypowiedzieć indywidualnie.
Wilczki zbiegają się tak, jak do apelu. Po wyrecytowaniu Prawa
i modlitwie następuje obrzęd.
Akela: Wilczki, wilczki!
Wilczki: Ze wszystkich sił!
Akela zwraca się do szóstkowego delikatnej łapki:
Akela: N. (imię szóstkowego), dziewczynka powierzona
twojej szóstce chce zostać wilczkiem.
Przyprowadź ją, proszę, do mnie.
Szóstkowy przyprowadza delikatną łapkę przed akelę.
Akela: Czy wierzysz, że będzie dobrym
wilczkiem?
Szóstkowy: Tak.
Akela: Dziękuje N. (imię szóstkowego)
Szóstkowy salutuje i wraca na miejsce.
Akela: Czego pragniesz?
Del. łapka: Być wilczkiem.
Akela: Dlaczego?
Del. łapka: Aby później zostać dobrym harcerzem.
Akela: To bardzo poważna sprawa, N. (imię).
Idź więc, zapytaj wilczki, czy chcą cię
w naszej gromadzie.
Delikatna łapka obchodzi krąg tworzony przez gromadę, podchodząc
do kolejnych szóstek od zewnątrz, począwszy od białej. Gdy się
zbliża, biała robi półobrót w jego stronę skacząc. Wilczki z szóstki
trzymają się za ramiona, szóstkowy tamuje przejście lewą ręką.
Szóstkowy białych: Nie można wstąpić do białych
bez znajomości Prawa Gromady.
To powiedziawszy szóstkowy przepuszcza delikatną łapkę, którego
teraz czołowy hamuje prawą ręką do momentu, aż delikatna łapka
wypowie Prawo Gromady.
Del. łapka: Wilczek słucha starego wilka.
Wilczek nie słucha samego siebie.
Czołowy białych: Dobrze, ponieważ znasz Prawo
Gromady, biali cię przyjmują.
Spróbuj wstąpić do szarych.
Czołowy puszcza dalej delikatną łapkę. Biała szóstka wraca do pierwotnej
pozycji (podskokiem). Szara szóstka tak samo odwraca się do
delikatnej łapki i powtarza się scenariusz z hamowaniem drogi.
Sz. szarych: Nie można wstąpić do szarych bez
znajomości hasła.
Del. łapka: Ze wszystkich sił.
Cz. szarych: Dobrze. Ponieważ znasz hasło, szarzy
cię przyjmują.
Spróbuj wstąpić do czarnych.
Postępowanie jak wyżej.
Sz. czarnych: Nie można wejść do dżungli łamiąc
liany. Rozwiąż ten węzeł.
Delikatna łapka rozwiązuje węzeł.
Cz. czarnych: Dobrze. Ponieważ umiesz rozwiązywać
węzły, czarni cię przyjmują.
Spróbuj u brunatnych.
Postępowanie jak wyżej.
Sz. brunatnych: Wilczki są grzeczne i pozdrawiają,
zanim gdzieś wejdą.
Delikatna łapka czyni gest pozdrowienia wilczka.
Cz. brunatnych: Dobrze. Ponieważ znasz
pozdrowienie, brunatni cię przyjmują.
Akela: Proszę, podejdź do mnie.
Delikatna łapka wraca do akeli.
Akela: Wilczki, czy przyjmujemy N.
(imię delikatnej łapki) do gromady?
Wilczki: Taaak akelo!
Akela: Czy wierzycie, że będzie dobrym
wilczkiem?
Wilczki: Taaak akelo!
Akela: Czy przyrzekasz być dobrym wilczkiem?
Del. łapka: Tak.
Akela: Ze wszystkich sił?
Del. łapka: Tak, ze wszystkich sił.
Akela: Ale N. (imię delikatnej łapki) nie możesz
być w gromadzie bez zgody twoich
rodziców. Poproś o tę zgodę.
Delikatna łapka podchodzi do rodziców, aby poprosić o zgodę, po
czym wraca do akeli.
Akela: Ponieważ od momentu chrztu stałeś się
chrześcijaninem, poproś księdza o Boże
błogosławieństwo.
Delikatna łapka podchodzi do księdza i klęka przed nim, aby otrzymać
błogosławieństwo.
Ksiądz: Niech błogosławieństwo Boga
wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha
Świętego, poprzez wstawiennictwo
Matki Bożej i świętego Franciszka,
zstąpi na ciebie i pozostanie na zawsze.
Tylko delikatna łapka robi znak krzyża.
Del. łapka: Amen!
Akela: Teraz wiem, że tak w domu, w szkole,
jak i w gromadzie będziesz radosnym,
posłusznym i szczerym wilczkiem.
Możesz złożyć swoją Obietnicę.
Delikatna łapka salutując prawą dłonią, podaje lewą akeli i mówi:
Del. łapka: Obiecuję — ze wszystkich sił:
Starać się być wiernym Bogu,
moim rodzicom,
mojej Ojczyźnie Polsce
i Prawu Gromady,
oraz każdego dnia
czynić komuś dobry uczynek.
Wilczek dostaje beret z naszytym wilczkiem. Salutuje akeli, księdzu
i innym szefom.
Akela: Oto stałaś się członkiem gromady
G. (nazwa) i sioswtrą wszystkich wilczków
w Polsce, w Europie i na świecie.
Zaraz na twoją cześć gromada wzniesie
swój wielki okrzyk radości.
Pamiętaj, że otrzymasz go tylko dwa
razy w swoim życiu: dzisiaj, gdy
wszedłeś do gromady, oraz w dniu,
kiedy stając się młodym wilkiem
z dwoma gwiazdkami, nie będziesz miał
już nic do nauczenia u nas i opuścisz
gromadę, by stać się harcerzem.
Wilczek podchodzi do totemu gromady i staje obok niego.
Akela: Na cześć nowego małego brata
wzniesiemy Wielki Okrzyk gromady.
Gromada wznosi Wielki Okrzyk. Potem wilczek powraca do swojej
szóstki i gromada śpiewa piosenkę „Obietnica”.
...........................................................................................................................................................................

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obietnica Wilczka
Znaczenie obrzędu
Obrzęd Obietnicy Wilczka cechują dwa istotne aspekty:

Wymiar wspólnotowy
Dziecko w obecności najbliższych: rodziców i gromady, stanowiącej
szczęśliwą rodzinę wilczków, obiecuje ze wszystkich
sił, systematycznie pracować nad sobą.
Poprzez poszczególne zadania wykonywane w trakcie
obrzędu oraz pytania o zgodę na przyjęcie nowego wilczka,
kierowane do szóstek, dzieci zyskują poczucie odpowiedzialności
za wspólnotę, zaś Obietnica odbierana jest jako
nobilitacja, wyróżnienie.

Rozwój osobisty
Obietnica wzbudza w dziecku potrzebę i zainteresowanie
kształtowaniem własnej osoby. Ten pierwszy gest uczyniony
przez wilczka na drodze do stawania się lepszym, musi być
potraktowany z wielką powagą i troską o to, by na kolejnych
etapach formacji nie przerodził się w „gromadzenie trofeów”
i jedynie powierzchowne traktowanie zadań określonych
w regulaminie gwiazdek i sprawności.


Samą Obietnicę przeprowadzamy na dworze, najlepiej
poza miastem. Należy postarać się o przybycie księdza oraz
rodziców wilczka składającego Obietnicę. Rodzice z powagą
i odpowiednim zaangażowaniem biorą w udział w obrzędzie. Przed
samym obrzędem należy się upewnić, że przygotowany został
beret z naszytym wilczkiem oraz dwa sznurki z węzłem
dla szóstkowego czarnych.

Akela Dorota TyzoBrak komentarzy:

Publikowanie komentarza