KONTAKT

KONTAKT
wilczkidziewczynkiswider@gmail.com
Akela Ela Krupienicz 883 959 991
Szczepowa Dorota Tyzo 603 670 008

niedziela, 26 stycznia 2014

Zbiórka 1.02.2014 SOBOTA Godz. 9.30-12.00 !!!!!!!!!!!!!!! Niedziela 11.30 Msza Święta Szczepowa

Uprzejmie informuję Państwa, że następna zbiórka odbędzie się w najbliższą sobotę 1 lutego 2014. Rozpocznie się o godzinie 9.30 i potrwa do godziny 12 ej. Jeżeli będzie zimno cała zbiórka, albo większa jej cześć odbędzie się w pomieszczeniu.

W najbliższą niedzielę natomiast o godzinie 11.30 w naszym kościele uczestniczymy we mszy świętej o ile to możliwe, bardzo proszę o zgłaszanie chętnych wilczków do czytania i śpiewania (w pełnym umundurowaniu najlepiej). Zaraz po mszy odbędzie się apel wilczkowy, przed kościołem koło figurki Matki Bożej. Na Apelu będą składane obietnice, odbędzie się uroczyste przyjęcie do gromady i rozdanie chust oraz przyznanie pierwszej gwiazdki. Apel potrwa około pół godziny. Z wilczkami, które przystąpią do odpowiednich ceremonii będę kontaktowała się w tym tygodniu osobiście.

Poniżej obrzęd wstąpienia do gromady, czyli dla wilczków, które jeszcze nie mają chusty. Wszystkie te wilczki mogą otrzymać chusty w niedzielę. Jeżeli któryś z wilczków nie jest jeszcze pewny, czy chce przychodzić na zbiórki i być dalej wilczkiem, bardzo proszę o kontakt ze mną:). Wilczki wstępujące do gromady powinny już mieć przynajmniej podstawowe umundurowanie: bluzkę i granatową spódnicę. Bardzo proszę o kontakt ze mną rodziców, którzy jeszcze tego umundurowania do niedzieli nie będą w stanie skompletować.

Pozdrawiam ze wszystkich sił! :)
Akela - Dorota Tyzo

Wstąpienie do Gromady Wilczków - Obrzęd

Dialog nie musi brzmieć dokładnie tak jak poniżej, możliwe
jest sformułowanie tych myśli własnymi słowami, pod warunkiem
zachowania ich sensu.
W stąpienie do Gromady następuje NA APELU, który będzie zwołany tak jak na każdej zbiórce:

Akela: Wilczki, wilczki!
Wilczki: Ze wszystkich sił!
Akela zaprasza ochotnika na środek.
Akela: Czego pragniesz?
Kandydat: Wstąpić do gromady wilczków.
Akela: Dlaczego?
Kandydat: By zostać wilczkiem i móc stawać się
lepszym człowiekiem na podobieństwo
naszego Ojca w niebie.
Akela: Dzisiaj otrzymujesz miano „delikatnej
łapki”. Pytam cię, czy chcesz pracować
ze wszystkich sił, by przygotować się do
Obietnicy Wilczka?
Kandydat: Tak.
Duszpasterz: (jeżeli nie ma księdza, to prowadzi akela)
Niech Pan nasz Jezus Chrystus, Maryja
Matka Boża i święty Franciszek,
patron wilczków, umocnią w tobie
to postanowienie i obdarzą cię łaską
wytrwałości.
Akela zakłada chustę wilczkowi
Akela: Przyjmij tę chustę jako znak
przynależności do naszej gromady.
Od tej chwili jesteś jednym z nas.
Chroń dobre imię naszej gromady.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza